Съобщения

Година: Категория:

12/06/2009

Заповед № 31

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ във вр. чл. 42 и § 1, т. 29 от ПРЗ от ЗДДФЛ в допълнение на т. 4.1. и т. 4.2. от заповед № 348 от 28. 12. 2007 г. и т. 4. от заповед № 9 от 21. 01. 2008 г.

ключови думи:
15/05/2009

Заповед № 85

Правила за провеждане на стажа на стажант-юристите в Софийски окръжен съд. Изпълнението на настоящата заповед ...

ключови думи:
07/05/2009

Заповед № 86

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ във вр. чл. 42 и § 1, т. 29 от ПРЗ от ЗДДФЛ в допълнение на т. 4.1. и т. 4.2. от заповед № 348 от 28. 12. 2007 ...

ключови думи:
30/08/2007

Заповед № 265

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 ЗСВ за изпълнение на задължението по чл. 64 от ЗСВ за публикуване на актове на Софийски окръжен съд в интернет- страницата

ключови думи:
Login