Справка за насрочено заседание

Задължително поле

Чрез справката може да бъде намерена информация за насрочените заседания в даден съд от Софийски съдебен окръг. От данните за генериране на справката задължително е да се избере само съда. В резултата от справката се генерира информация за всички открити заседания със статус "насрочено", които предстои да се състоят на бъдеща дата Попълнете полетата във формата. Маркираните със * данни са задължителни за попълване. За да се изпълни заявката за справка въведете поредицата от символи в полето за антиспам защита.


Задължително поле

(днес или бъдещ ден)

Login