Търсене по няколко критерия чрез страницата "Разширено търсене "

В случай, че изведените резултати от търсенето не удовлетворяват потребителя, чрез бутон "Ново търсене" в екран "Резултат от търсенето" се стартира разширено търсене.

Функционалността за разширено търсене е достъпна и чрез хипервръзката "Разширено търсене", разположена в секцията за бързо търсене и налична от произволен екран на портала, както и директно при избор на стойност "Търсене" от главното навигационно меню.

Потребителят задава ключова дума за търсене и посредством избиране на отметката има възможност да специфицира съдържанието на портала, в което да се извърши търсенето.

За да се стартира търсенето, след въвеждане на всички критерии потребителят натиска бутон "Търси".

Login