Страницата "Съобщения"

В екрана, който се показва при избор на функционалността „Съобщения” от главното навигационно меню, съобщенията са подредени по страници. Потребителят може да се придвижва по страниците чрез бутоните „Следваща” и „Последна”.

Предоставена е възможност за филтриране на съобщенията по година и категория. Пълният текст на съобщението се достъпва след кликване върху заглавието на съобщението.

Последните съобщения могат да бъдат видени и в секцията „Актуално” от началната страница на Портала на Софийски съдебен окръг.

Login