Страницата "Новини"

В екрана, който се показва при избор на функционалността "Новини" от главното навигационно меню, новините са подредени по страници. Потребителят може да се придвижва по страниците чрез бутоните "Следваща" и "Последна".

Предоставена е възможност и за филтриране на новините по година и категория. Пълният текст на новината се достъпва при кликване върху заглавието на новината.

Последните новини могат да се видят и от началната страница на Портала на Софийски съдебен окръг в секция "Новини".

Login