Регистриран потребител в портала

Регистриран потребител в портала може да ползва удобства при работата си в портала, например достъп до функционалността "Моят портал". Достъпът до информация, съдържаща лични данни, е ограничен на нивото на анонимен потребител, т.е. не се предоставя достъп до информация за статуса на входиран документ с прикачени към него файлове и информация относно хода на делото заедно с прикачени файлове, нито информация за дела, която съдържа лични данни или дела, които са конфиденциални. Регистрацията на този тип потребител се осъществява самостоятелно в Порталното приложение.

Регистрираните потребители могат да заявяват справки и да използват търсенето в портала, а също и да подават документи, иницииращи съдебен процес. Относно достъпа до съдебна информация регистрираните потребители могат да видят:

  1. информация за статус на входиран документ и статус на дело;
  2. информация за дата на насрочени заседания;
  3. информация за съдебни актове с обезличени лични данни;

 

Login