Регистрация на тип потребител Страна по съдебен спор (различна от адвокат)

Попълване на регистрационни данни

Изборът на функционалността по регистрация става, от който и да е екран на Портала на Софийски съдебен окръг, посредством хипервръзката Регистрация в секция "Вход", която се намира в лявата част на екрана. Отваря се екран, в който потребителят има възможност да въведе регистрационните си данни. При попълването им той следва да се ръководи от подробните указания, които са поместени под съответното поле. За да се регистрира тип потребител Страна по съдебен спор, е необходимо да се натисне отметката пред полето "Искам да ползвам правата си на страна по съдебен спор".

След коректно въвеждане на всички необходими за регистрацията данни и използването на бутон "Регистрация" се отваря нов екран със съобщение "ПОЗДРАВЛЕНИЯ!".

Активация на регистрацията

Потребителят следва да затвори браузъра, да отвори полученото на посочения от него електронен пощенски адрес съобщение за регистрация и да кликне върху хипервръзката в него.

Появява се екран "Вход", който съдържа допълнителното поле "Активационен код".

След попълване на полетата за Потребителско име, Парола и Активационен код потребителят достъпва системата. Тъй като потребителят е избрал да се регистрира като Страна по съдебен спор, системата предлага възможност за попълване и изпращане на формуляр с допълнителни данни, който се нарича Заявление за регистриране на страна по съдебен спор. Още при първото влизане в портала след активирането на профила потребителят е длъжен да попълни Заявлението за регистриране на страна по съдебен спор. Това трябва да бъде направено с коректно въведени в полетата данни, които след натискане на бутона "Изпрати" се запазват в системата. Следва потребителят да отиде на място в Софийски окръжен съд на гише "Регистратура", където въведените данни ще бъдат сверени с данните по документи. Потребителят ще бъде помолен да попълни и Молба (за страна). Подадената молба се приема от служител на гише "Регистратура" и се обработва в съответен срок. Потребителят ще бъде уведомен за резултата от обработката на молбата – дали е получил одобрение или са му отказани права, на посочения от него електронен пощенски адрес. След като това се случи при влизането в портала в секцията "Моят портал" потребителят може да види в полето "Допълнителни права" маркирано "Страна по съдебен спор". Ако потребителят реши в някакъв момент, че иска да бъде "Обикновен потребител" в портала, той трябва да знае, че правата му на "Страна по съдебен спор" ще бъдат прекратени.

 

Login