Регистрация на тип потребител Адвокат

Попълване на регистрационни данни

Изборът на функционалността по регистрация става, от който и да е екран на Портала на Софийски съдебен окръг, посредством хипервръзката Регистрация в секция "Вход", която се намира в лявата част на екрана. Отваря се екран, в който потребителят има възможност да въведе регистрационните си данни. При попълването им той следва да се ръководи от подробните указания, които са поместени под съответното поле. За да се регистрира тип потребител Адвокат, е необходимо да се натисне отметката пред полето "Искам да ползвам правата си на Адвокат".

След коректно въвеждане на всички необходими за регистрацията данни и използването на бутон "Регистрация" се отваря нов екран със съобщение "ПОЗДРАВЛЕНИЯ!".

Активация на регистрацията

Потребителят следва да затвори браузъра, да отвори полученото на посочения от него електронен пощенски адрес съобщение за регистрация и да кликне върху хипервръзката в него.

Появява се екран "Вход", който съдържа допълнителното поле "Активационен код".

След попълване на полетата за Потребителско име, Парола и Активационен код потребителят достъпва системата. Тъй като потребителят е избрал да се регистрира като Адвокат, системата предлага възможност за попълване и изпращане на формуляр с допълнителни данни, който се нарича Заявление за регистрация на адвокат. Още при първото влизане в портала след активирането на профила потребителят е длъжен да попълни Заявлението за регистрация на адвокат. Това трябва да бъде направено с коректно въведени в полетата данни, които след натискане на бутона "Изпрати" се запазват в системата. Следва потребителят да отиде на място в Софийски окръжен съд на гише "Регистратура", където въведените данни в полетата "Лична карта №:" и "Адвокатска карта №:" ще бъдат сверени с данните по документи. Потребителят ще бъде помолен да попълни и Молба (за адвокат), към която трябва да се приложат Копие на адвокатската карта със заверка за настоящата година и Копие от пълномощно. Подадената молба се приема от служител на гише "Регистратура" и се обработва в съответен срок. Потребителят ще бъде уведомен за резултата от обработката на молбата – дали е получил одобрение или са му отказани права, на посочения от него електронен пощенски адрес. След като това се случи при влизането в портала в секцията "Моят портал" потребителят може да види в полето "Допълнителни права" маркирано "Адвокат". Ако потребителят реши в някакъв момент, че иска да бъде "Обикновен потребител" в портала, той трябва да знае, че правата му на "Адвокат" ще бъдат прекратени.

 

Login