Регистрация на нов потребител

Попълване на регистрационни данни

Изборът на функционалността по регистрация става, от който и да е екран на Портала на Софийски съдебен окръг, посредством хипервръзката Регистрация в секция "Вход", която се намира в лявата част на екрана. Отваря се екран, в който потребителят има възможност да въведе регистрационните си данни. При попълването им той следва да се ръководи от подробните указания, които са поместени под съответното поле.

Потребител, който желае да се регистрира в портала като адвокат или страна по съдебен спор, следва да активира съответните чекбоксове във формата.

След коректно въвеждане на всички необходими за регистрацията данни и използването на бутон "Регистрация" се отваря нов екран със съобщение "ПОЗДРАВЛЕНИЯ!".

Активация на регистрацията

Потребителят следва да затвори браузъра, да отвори полученото на посочения от него електронен пощенски адрес съобщение за регистрация и да кликне върху хипервръзката в него.

Появява се екран "Вход", който съдържа допълнителното поле "Активационен код".

След попълване на полетата за Потребителско име, Парола и Активационен код потребителят достъпва системата. В случаите, в които потребителят е избрал да се регистрира като Страна по съдебен спор или Адвокат, системата предлага възможност за попълване и изпращане на формуляр с допълнителни данни.

Login