Работа с главното навигационно меню

От началния екран на портала през главното навигационно меню могат да се достъпят всички останали основни екрани на системата:

  1. Справки/Услуги
  2. Моят портал
  3. Търсене
  4. Новини
  5. Съобщения
  6. Помощ
  7. Връзки

Независимо в кой екран на портала се намира потребителят, секциите от главното навигационно меню, както и съответните функционалности, са достъпни за ползване. При избор на някой от основните екрани, например "Справки/Услуги " или "Помощ ", под главното навигационно меню се появява допълнително меню, предоставящо достъп до различни функционалности.

Login