Основни символи и модули в портала

Всички страници на портала са организирани в секции, които се достъпват от заглавната част през главното навигационно меню или връзка.

За да се следва успешно основната цел на портала, акцентът в структурата на сайта е поставен върху секциите, осигуряващи функционалности за търсене и получаване на информация по дела.

Секциите, чието съдържание е информативно насочено са следните:

Начало – кратко описание на реализацията и целите на портала.

Помощ – помощна информация за потребителите на портала относно използването му, организирана в подсекции спрямо предоставените функционалности.

Връзки – съдържа списък от връзки към сайтовете на съдилищата от Софийски съдебен окръг, на други институции, свързани със съдебната власт и към други сайтове. Ще бъдат организирани в подсекции.

Секциите, поддържащи функционалностите на портала са:

Регистрация – осигурява процеса по регистрация на четири типа потребители на портала:

  1. Анонимен потребител с ограничени права за достъп до информация за дела
  2. Регистриран потребител, с права за достъп до информация за дела на анонимен потребител, но с налична история на заявените от него услуги.
  3. Страна по съдебен спор – потребител с осигурени от законовата рамка права за достъп до информация за дела, по които той е страна в съд от Софийски съдебен окръг
  4. Адвокат – потребител с пълен достъп до осигурената от съда информация по дела.

Съдържа възможност за избор на тип регистрация, регистрационна форма и връзка към подсекция в секция „Помощ”, осигуряваща помощна информация за процеса по регистрация и възможностите, които предоставят различните типове регистрация. Поддържа се въвеждане на антиспам код. Осигурени са съобщения свързани с процеса по регистрация – при въведени невалидни данни и т.н.

Вход – осигурява достъпа до порталните функционалности и до личното пространство „Моят портал” на регистрирани потребители. Съдържа форма за вход. Осигурени са съобщения, поддържащи процеса – например при изтекъл акаунт. (Акаунтът на регистриран потребител изтича след определен срок на неактивност от негова страна)

Търсене – осигурява функционалността за търсене на текст в съдържанието на наличните в портала секции

Справки – секция, осигуряваща основната функционалност за търсене на информация по дела. Секцията е достъпна за анонимни и регистрирани потребители на портала. Може да бъде търсена и визуализирана информация по определени критерии за:

  1. насрочени заседания по дела,
  2. съдебни актове със обезличени лични данни,
  3. движение на дело - Резултатите от направената справка за движение на дело са с различно съдържание в зависимост от типа на потребителя. Поддържа се въвеждане на антиспам код.

Услуги - осигурява услуги за потребителите на Портала. (Пример за услуга е "Изпращане на документ до съд от ССО с използване на УЕП")

Моят портал - секция достъпна само за автентицирани потребители. Поддържа История на заявените услуги и Персонални настройки (промяна на данни за електронен адрес, парола, настройки на потребителска сесия и т.н.)

За въвеждане и работа с информацията в Портала на Софийски съдебен окръг се използват множество екрани, менюта с команди, определени бутони, списъци и др., описани в настоящата глава.

Login