Настройка на външния изглед на портала според личния вкус

Във формата на страницата "Настройки" в секцията Моят портал потребителят има възможност да въведе следните настройки на външния изглед на портала според личния си вкус:

  1. Избор на цветова схема - от падащото меню имате възможност да изберете шаблон/цветово и графично оформление/на изгледа на портала.
  2. Избор на шрифт.
  3. Избор на Размер на шрифта - имате възможност да настройте размера на шрифта за текстове и менюта, съдържащи се в портала.
  4. Избор на Страница по подразбиране – дава възможност за избор на начална страница, която да се появява след избор на функционалността "Моят портал"

За да се съхранят въведените данни, е необходимо да се натисне бутон "Запази". Потребителят получава съобщение за успешно променени настройки.

Login