Използване на модула за бързо търсене

Функционалността "Бързо търсене" е достъпна от произволен екран на Портала на Софийски съдебен окръг. Разположена е в лявата част на екрана.

Потребителят записва в полето ключова дума, по която да се осъществи търсенето, избира част от портала, в чието съдържание да се осъществи търсенето и натиска бутона "Търси". Отваря се екран с резултатите от търсенето - потребителят има възможност да получи подробна информация за всеки от изведените резултати чрез кликване върху неговото заглавие.

Login