Използване на модула за бързо влизане/излизане

Модулът за бързо влизане е разположен в лявата част на началната страница, точно под главното навигационно меню. Той има същото местоположение на всяка една страница с изключение на секцията Моят Портал, която директо предоставя вход към портала. Модулът за бързо влизане дава възможност за лесен вход в портала на вече регистрирани потребители. В горния му десен ъгъл има и възможност за вход с Универсален електронен подпис. За нерегистрирани потребители в долната лява част на модула е осигурена връзка към секцията "Регистрация".

След влизане на регистриран потребител в своя профил, модулът за бързо влизане се променя на модул за бързо излизане – той се намира на същото място, но предоставя възможност за Изход чрез хипервръзка.

Login