Други средства за навигация в портала

Ред за навигация

Във всеки от екраните на Портала на Софийски съдебен окръг, с изключение на началния екран, под бутоните на главното меню е разположен ред за навигация, показващ последователността от отворените до момента екрани.

Начало >> Помощ >> Често задавани въпроси

Редът за навигация е най-лесният начин за връщане няколко стъпки назад към предишни екрани. Целта на този ред е да покаже пътя, по който е достигнат текущият екран. Всяко от имената на екраните в реда е препратка и може да бъде използвано за бърз достъп до предишен екран.

Login