Достъп до конфиденциални дела

Когато потребител, с каквито и да е права (Анонимен потребител, Регистриран потребител в портала, Страна по съдебен спор, Адвокат), заяви справка, той не може да види информация по конфиденциални дела. Като конфиденциални дела в Портала на Софийски съдебен окръг ще се считат дела образувани по следните предмети за районен съд:

 1. Гл. XII. Престъпления против отбранителната способност на Републиката;
 2. Принудителни медицински мерки от ЗЗ и чл. 89 от НК;
 3. НЧД от досъдебното производство;
 4. Искане за разпит на обвиняем по чл.222 от НПК;
 5. Искане за разпит на свидетел по чл.223 от НПК;
 6. Искане за претърсване и изземване по чл.161 от НПК;
 7. Искане за обиск по чл.161 и чл. 164, ал.3 от НПК;
 8. По закона за защита срещу дискриминацията;
 9. По Закона срещу домашното насилие;
 10. По Закона за защита срещу дискриминацията; По чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на детето;
 11. Чл.74-75 от СК;

Като конфиденциални дела в Портала на Софийски съдебен окръг ще се считат и дела образувани по следните предмети за окръжен съд:

 1. Искове по СК - за произход;
 2. Искове по СК - за прекратяване на осиновяване;
 3. Искове по СК - за осиновяване;
 4. Допускане на обезпечение;
 5. Гл. I. Престъпления против Републиката;
 6. Гл .I. Тероризъм по чл.108а на НК;
 7. Гл. II. Изнасилване - чл.152, ал.4 НК;
 8. Гл. XII. Престъпления против отбранителната способност на Републиката;
 9. Гл. XII. Разгласяване на сведения със секретна информация по чл.357-360 от НК;
 10. Чл.156 от Закона за здравето;
 11. Чл.47, ал. 5 от Закона за банките;
 12. ЧНД от досъдебното производство;
 13. Искане за разпит на обвиняем по чл.222 от НПК;
 14. Искане за разпит на свидетел по чл.223 от НПК;
 15. Искане за отстраняване от длъжност по чл.69 от НПК;
 16. Искане за настаняване в психиатрично заведение по чл.70 от НПК;
 17. Искане за вземане на мерки за обезпечаване на граждански иск по чл.73 от НПК;
 18. Искане за вземане на мерки за обезпечаване на глоба и конфискация по чл.72 от НПК;
 19. Искане за претърсване и изземване по чл.161 от НПК;
 20. Искане за освидетелстване по чл.158 от НПК;
 21. Искане за обиск по чл.164 от НПК;
 22. Искане за задържане и изземване на кореспонденция по чл.165 от НПК;
Login