Анонимен потребител

Анонимен потребител в Портала на Софийски съдебен окръг е този, който не е създал или влезнал в потребителски профил. Анонимен потребител може да се регистрира в Портала и да създаде свой потребителски профил. След създаване на профил и влизане в него, анонимният потребител става регистриран потребители в портала.

Анонимните потребители нямат достъп до функционалност "Моят Портал" и не могат да използват персонални настройки на изгледа на портала, но могат да заявяват справки и да използват търсенето в портала, а също и да подават документи, иницииращи съдебен процес. Относно достъпа до съдебна иформация анонимните потребители могат да видят:

  1. информация за статус на входиран документ и статус на дело;
  2. информация за дата на насрочени заседания;
  3. информация за съдебни актове с обезличени лични данни;

Не се предоставя достъп на анонимни потребители до информация за статуса на входиран документ с прикачени към него файлове и информация относно хода на делото заедно с прикачени файлове, нито информация за дела, които са конфиденциални

Login